vrijdag 27 september 2013

Gedicht ien Deltaprogramma Waddengebied

Het gedicht 'Terug noar zee' is ploatst ien n report van t Deltaprogramma 2014 bijloage 8A Waddengebied.
t Deltaprogramma gijt over veiligheid en zoetwotterveurzieneng ien Nederlaand en over hoe we omgoan kennen met uutdoagengen van klimaatverandereng en zeespiegelstijgeng.
Veur et gedicht hoeven je niet beslist t hule report deur te nemmen, kiek mor even op bladziede 3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten