woensdag 28 november 2018

Citoat van t gedicht Over Laand en Licht

Een citoat van t gedicht Over Laand en Licht is opnommen op de nije citoatenkoart van Leesbaar Groningen met verwiezeng noar de Bombay, de Peebos en Dörp.
Louis Stiller is de man achter het idee van Citoaten over Grunnengen. Op 2 december bij Boekhandel van der Velde ien Stad is de prissentoatsie van de nije koart. Je kennen ok n wandeleng metmoaken met de redacteurs dezulfde zotterdagmirreg: Wandeleng ien Stad.

t Gedicht Over Laand en Licht is ok te vienden op n plakette ien t laandschap ten noorden van Grodegast an de Caspar de Roblesdiek (rooie kruuske).donderdag 22 november 2018

Vleugel ien Stad

Zo vien je een vleugel van n vogel midden ien Stad. Moandagmörgen op Groote Maart.
Zwartachtege veren, dat ik docht dat et van n duuf wezen mos. Mor met de groene glans was dat onmeugelek.
Doarbij kwam nog de widde tippen van de veren. n Kiewiet was et. Vroag is: Hoe komt zo'n vleugel nou op e Groote Maart? Wel het dizze kiewiet metnommen noar Stad? n Buizerd zel dat toch niet zo gaauw doen. 
Zol et n hoavik west hemmen? Misschien n slechtvalk? Die huzen ok met regelmoat ien steden. Mor t blift n apadde vondst. 

donderdag 1 november 2018

Witvis

Lest he'k weekenne ien Giethoorn west. Redelek weer, mor bovenaal goed visweer. Dikke witvis vongen. Zukse dikken met zoveul dat overkomt me niet elke dag. Zo vong de dochter veur t eerst n voorn van 25 cm.
Met zoveul mooie viskes kon k niet loaten, om n stel schoon te moaken. Krekt as vroeger as jonkje van zeuven, acht joar vissen slachten op n stoapel bielzen achterhuus.
Met t mes ien e haand, vis op e plank, kop der òf snieden, schubben der òfhoalen, opensnieden, iengewanden der uut, de bloas even knappen loaten. En noatuurlek vinnen der òf, steert mocht der wel aan blieven har een me zeid.
Noa t schoon spoelen, de vis ienzolten en n dag stoan loaten ien e koelkast. Bakken, veuraal niet te hard, en dan mor opdienen. Smoek best.

zaterdag 13 oktober 2018

Poëziemirreg op Nienoord 14 oktober 2018

n Poëziepergrammoa met themoa "Opstand" op Nienoord te Leek. Zundagmirreg met gedichten ien t Nederlaands, Westerkertiers en uut Zuud-Drenthe - omgeveng de Reest.
Wat ienformoatsie ien t Nederlaands hieronder.

Op zondagmiddag 14 oktober tussen 13.30 en 15.30 uur is er de poëziemiddag in Museum Nienoord met voordracht van bekende dichters zoals Atze van Wieren, Ria Westerhuis, Are Meijer, Willem Tjebbe Oostenbrink en Tonko Ufkes op het thema “Opstand”. Ook Rsg de Borgen neemt deel aan deze middag. De 4e jaars leerlingen schrijven een gedicht n.a.v. het centrale thema “Opstand”. De drie winnaars dragen hun gedicht tijdens deze middag voor. Daarnaast wordt een aantal leerlingen uitgenodigd om gedichten van Vasalis en Kopland voor te dragen. Deze opdracht is onderdeel van het examen. De middag wordt gepresenteerd door boekhandelaar Daan Nijman.

Over koehoorns, roamen en n sluuf


Vroeger as koeien bij veujoarsdag van de olle stal lös ien t laand kwammen, wer der de eerste doagen geregeld vochten. Noa n lange tied van vijf, zes moand stal stoan, warren de onderlinge verholdengen minder dudelek. Summege koeien warren meer ien e kracht veur heur leven kommen, olle koeien warren misschien noa n lange winter over heur hoogtepunt hin. Bedere plakken ien e kudde werden bevochten. Koeien roamen nkander met de hoorns krekt zo lang tot de rangorde tussen de beesten vannijs vaststeld is. 
Tiedens t vechten verliest n koe nog wel ns n sluuf van de hoorn. As kiend har k der oardegheid an om de mooiste sluufen te bewoaren.

Groot was mien verboazeng toen k begun joaren negenteg noa de zummervekaansie ien e supermarkt noar n pak vla greep. Doar keek n grode koeiekop mij aan, mor der was wat met: t beest har gien hoorns.

Hoe stijt et der nou veur met de pakken melk en vla? k Heb even wat pakken onderzocht. Meeste supermarkten en melkfebrieken hemmen gien grode koeiekoppen op e pakken. En ok gien koeien ien t laand. Misschien is dit n zacht veursorteren van koeien veur altied op stal, wel zel t zeggen. Zo wordt met de nije supermarktervoareng vandoag de publieke opinie met òfbeeldengen masseerd veur de toekomst.
PR-ima, zelden ze wel denken.  (Okee, der is Boerenland-vla met n bleke - niet ienkleurde - kiewiet. Dat zeit ok weer wat, denk ik dan).