donderdag 26 maart 2020

Eerste swaalfke ien meert ien t Westerkertier

Ken et nog vroeger?
Ien e joaren tachteg, negenteg van e twintegste iw zaggen je d'eerste swaalfkes voak rond half april, sums wat eerder. Ien elk geval al wat eerder as ien e joaren zeuventeg, Nou is der al n swaalfke met de kolde oostenwiend ien t Westerkertier aanvlogen of aanwaaien kommen op 24 meert.
Warschienlek zit er nou weer op zien olde stek. Even uutrusten en bijkommen van de duzenden kilometers, die t dierke vlogen het. Wachtend tot aander swaalfkes gezelschap metbrengen.

dinsdag 24 maart 2020

Veren op t wotter

De boeren die aan agroarisch noatuurbeheer doen, hemmen weer plas-dras gebieden moakt. Stukken laand bennen onder wotter zet. Vogels vienden t prachteg.
 Halve vogelbevolkeng van e kust kon wel delstreken wezen.
Deur t wotter woaden, wurmkes en kevertjespul zoeken. En pootòfdrukken achterloaten.
Vogels bennen drok doende met plumen en veren poetsen, vel schoonmoaken, gladstrieken, en zo nou en dan n veer loaten. Wiend bloast veren, stof en schilfers over t wotter noar d'overkaant. 
t Wotter krigt n widde woas. Veren voaren t hoavenke ien e hoek van e plas binnen. 
zaterdag 21 maart 2020

Hoas op drift

Even docht ik da'k de poashoas zag, vanmörgen. Mor nee, t is poartied veur de hoazen. Dat is de tied dat hoazen ien t laand as gekken achter nkander aan lopen
Sums hemmen ze zoveul hoast, dat elkeneen wieken moet. Of ze hemmen met gienenent ien e reken.
Dizze steurde hum niet aan mij. Kiek mor noar t filmke.

woensdag 18 maart 2020

Kiewieten bennen an t nuzzeln

Veur de vogels is t weer veujoar. Grutto's, tureluurs bennen weer terug. En kiewieten bennen an t baltsen en nuzzeln. Òflopen week werden weer veul eerste eier vonden ien verscheidene pervincies. Wat temperaturen angijt, is t aal lang veujoar. Grond is nat en der is veul leven.
Kiewieten bennen volop bezig nusten te moaken. Sums ken-je wel 5-6 fopnusten op n poar akkers vienden. De doffer (mantje van de kiewiet) het et der mor drok met. Aalmoal om t duufke (wiefke van de kiewiet) over t hoalen n nust uut te zoeken.

Vogels vliegen op, as je der aankommen. Summegen blieven wat langer zitten, mor uuteindelieks vliegen ze op, aal dan niet gepoard goand met baltsen en wat roepen. Dan bennen ze vot. Sums kommen ze noa n tiedje weerom. Zo vloog der n kiewiet een keer leeg over t laand, terwijl k der liep. Gien roep, allenneg de zwierege vlucht. Een keer mor, toen was er vot.
Dan is der toch n nust doar n ei ienleit. t Nust stelt nog niet zoveul veur, mor dat komt nog wel. Nou is n nog meer n kuultje ien e modder. Kiewieten zellen t nust mooier moaken tiedens de leg. Ze hemmen t an tied. En der bennen spieren stro zat.

zondag 15 maart 2020

Nij asfalt ien t rood

Leste joaren is et meer en meer gebruuk om t asfalt van fietspoaden rood te moaken. Wat me opvalt, is dat fietspoaden gaauwachteg verkleuren. Fietsers hemmen der nog gien drie moand over reden of t t zwart schiemert der aal weer deur.
Nou liep k guster ien t park en doar zag k noast de weg n huul nije stuk aanleit. Zo rood har k et nog niet zien. Wat harren ze van de gemeente nou uuthoald? Woarom was doar asfalt delleit en nog wel ien zuks n rooie kleur?

 t Lag der ok aal even, want pluumkes van popelieren lagen op t rooie pad.
Mor niet ales is wat t liekt. Dit is n sloot! t Het de kleur van n fietspad en van gravel, mor t is bizunder soort voaren: Grote Kroosvaren (Letien: Azolla filiculoides). Gewoonlieks groeit dizze wotterplant ien e zummer en bij haarfstdag.
k Wiet niet of t echt woar is, mor k las ien n artikel over Woerden verleden veujoar dat vijf minsen de sloot ienlopen waren omdat ze et veur n voetpad aanzagen. 

vrijdag 13 maart 2020

zondag 8 maart 2020

Handeg kuikalf

De olde rooie bloarkop het kalfd. Moeke-koe kikt even rusteg uutzied. t Is al even leden dat koe kaalfd het. 
t Risseltoat is n mooi handig rood kuikalf. Ien t butenhuuske met n dik pak stro het t beestje zien stek vonden.t Kuikalf ken al weer zo hard lopen, dat je der om denken moeten bij aal dat springen en huppen van t kalf gien tik van n achterpoot met te kriegen.