dinsdag 27 september 2022

Poëzie en muziek bij Tocht om e Noord Gruupskerk

Zundag 25 september was de tweede dag van Tocht om de Noord. Ien Gruupskerk was der poëzie en muziek ien e olde Hervörmde Kerk ien Gruupskerk.t Was oardeg schier weer. 


 

Minsen kwammen allenneg of ien kleine of grode koppels kerk binnen. Om met hoast op ien ale rust deur de ruumte te lopen. 

Aal dan niet met oog en oor veur omgeving met muziek en poëzie. Summege minsen leken wat muite te hemmen met poëzie ienpassen ien t ritme van de Tocht om de Noord. Aandere voetgangers kregen wat strofes met die t vervolg lichter moek.

Oadem is n gedicht dat zeit dat je op t ritme van oademhoalen lopen kennen. Dat was veur veul minsen nijs. Mor je kennen ok gelieke tred holden met de hart. Mor dat betekent aal goed luustern noar je liggoam. 


 Bij iengang van kerk kreeg de dichter zien publiek even stil.


 

 


zondag 18 september 2022

"Over t Water" met Oostfreeske verhoalen en gedichten

Carl-Heinz Dirks uut Emden het n nij boek uutgeven: Over t Water - op zien Oostfreesk/Oost-Vries. t Oost-Vries liekt veul op Grunneger streektoal. De schriefwieze is hierndoar wat aans, mor teksten bennen goed te volgen. De titel van t boek "Over t Water" wordt op zien Oostfreesk uutsproken as t Grunnegers "Over t Woater".

t Boek bevat verhoalen en gedichten schreven ien of omtoald noar t Ostfreesk. As Gast-Autoren bennen der gedichten van n haandvol schrievers buten Ost-Freeslaand opnommen o.a. van t Grunnegerlaand: Henk Scholte en ondergetekende. 

Zo stromen gedichten uut de rieg Wotterpoëzie as De Gracht en De Riet Duutslaand deur. 

Hemmen joe belang bij t boek, dan ken-je kontakt opnemmen via emailadres: CarlHeinz.Dirks  AT gmail.com. Meer over de soamensteller van t boek is te lezen op zien webstek:  Carl-Heinz Dirks.


 vrijdag 16 september 2022

Rode gloed op Funen ien Denemarken

Noa vier doagen zollen we Funen (Denemarken) verloaten. We mossen op e boot bij Bojden die noar Fynshav voer. 

Doar wachtte ons n rode gloed van zeekroal ien n widde zoom van zeeschuum.  


 Swadde stippen van vogels deinden op e golven. 

Boot bepoalde ons bij t vertrek noar Fynshav.

maandag 12 september 2022

Wilgenholtrups

Lest zag k bizundere rups. Die har k oeit eerder zien. t Het joaren duurd veurda'k wis woar t om ging. Dat was t moment da'k n zakboekje met insekten en vlinders kreeg. Tegenwoordeg gijt soorten onderscheiden met apps veul sneller.


De Wilgenholvlinder (Cossus cossus) zigt der mor wat graauw en bruun uut. Mor de Wilgenholtrups is stukken mooier, wat kleuren angijt: oranje en purperkleureg. Mij leken die twee kleuren wel n mooie kombinoatsie toe.Der bennen minsen die vienden zukse die dikke, gladde, vedde rupsen mor niks.

t Beest(je) ken wel 8 centimeter lang worden. Je vienden ze veul ien old wilgenholt veural as t vermolmd is.donderdag 1 september 2022

Bladval ien augustus

Met dizze waarme en dreuge zummer moe'k denken an de dreuge zummers ien e joaren zeuventeg. En dan de dreuge zummers ien joaren tachteg, dat de gracht om e boerderij toe zulfs meer as de helft dreugviel. Bomen lieten ien augustus blad vallen en dat vernem je nou ok.

In 1975 was t dreug en ien 1976 nog dreuger. Wotter was op en sloten stonden dreug. Landen warren bruun kleurd vol met zwadde stippen van de mestflatten. Hokkelengen kon-je niet ien t laand holden. Buren belden geregeld dat beesten op e weg liepen. Langs slootswal aan e wegkaant stonden bomen en boskes. Mien pabbe sloeg t stiekeldroad vast an e boomstammen. 

k Denk da'k ien 75 veur t eerst n beregenienstalloatsie zag. Buurman har een kocht. n Ding woar de boer elke 2 uur noar toe rieden mos, om et te verzetten. Mien pabbe begon met wegberms te maaien om genog vreten te hemmen veur de melkkoeien.

Abbelbomen lieten de zure abbeltjes vallen ien t dorre gras, dat al ien gien weken en moanden maaid was. En dizze boom is haarfst veur.


zondag 28 augustus 2022

Charolais koeien

Ien e vakaansie warren we ien Bourgondië op n adres vlakbij n boerderij. Overal ien Bourgondië / Boergondië, zag je vee lopen witachtig, sums wat romig/creme van kleur: Charolais.

 

Charolais is n vleesras. Ze kommen van oorsprong uut Charolais. Koeien worden niet molken. Kalver worden zoogd en blieven bij de koeien lopen. Lekker makkelek veur de boer. Die huft der smörgens niet vroeg uut.

En krekt as Nederlaandse boeren vroeger n bol bij de pinken harren, liep der n bol bij de koeien ien t laand. 

Muggen warren der ok. Die maggen groag wat toeholden op t vel van de beesten.woensdag 24 augustus 2022

Christeleke schoel aan de Gast en noamen van oprichters

Hieronder de christeleke schoel vandoag de dag. t Bennen wonengs worden veur verscheidene gezinnen.

Hieronder nog n moal t olle schoelgebaauw ien 1906. De noamen van de oprichters stoan deronder op t briefke. t Eerste bestuur bestond uut zeuven mannen. 


En dit bennen de noamen (v.l.n.r): Gerrit Buust, Tiemen Mulder, Cleveringoa, overgrootvoader Willem de Boer, van Dam, Germ Vlieg, en Bertus de Vries.

Vergeleken met d'olle foto van 1906 bennen der huul wat roamen bij kommen. Nije roamen lieken ok wat groder.

En dan de grode iengang. 

Mien opa ging de eerste joaren van zien schoeltied ien IJmtil/Eemtil noar schoel. Hij het wel ns verteld hoe hij onderweegs noar schoel over t olle pad van t Zuden (Zuderweg) lopen mos. t Pad was onverhard en ien regentied was et niks aans as veul plassen en blubber. Doar bleef er met zien klompke vastzitten, dat n aandere groter kiend mos hum helpen. 

De jongere zussen van mien opa, mien old-taante Minke en Dieuw, is de lange weg noar Eemtil bespoard bleven. Ze konden drekst aan e Gast noar schoel. Aan de aandere kaant, as je halverwege de Zuderweg wonen, dan blift ok de schoel aan de Gast n oardege tippel.