dinsdag 13 april 2021

Omhelzeng ien t park

Lest liep k deur t park en weer zag k doar zo mor n poar bomen die me eerder niet opvallen warren. Ze stonden doar zo inneg. t Leek veul op n omhelzeng.

k Mos denken aan n schilderij de Kus van de Oostenriekse schilder Gustav Klimt. Misschien wat ver zocht of vonden, mor goed. Ik zol zeggen, kiek mor even. 

zondag 11 april 2021

Gruto-eier vienden met de moffen aan

t Is kold weer. Op t perron smörgensvroeg zien je ien e wintermoanden allenneg minsen boven 45 joar met n muts op. Jonge minsen tot 35/40 joar hemmen host noeit mutsen op. Zo bennen ze niet groot brocht. En noatuurlek hemmen jonge minsen  de enkels bloot. Dat stijt kennelek ok goed, aldus de mode sinds drie joar. Mor k was bliede da'k met dit weer n muts op hemmen kon. En de moffen aan. 

Noordewiend is venieneg kold. Mor vogels loaten heur niet tegenholden. Guster vond k d'eerste gruto-eier. n Tweetje ien Kollumerlaand. 

t Lag ien n plasdras-gebied. Kiewietsnusten warren der ok volop. Voak liggen de nusten dicht bij t wotter, sums op n verhogeng van wat modder. 

Op n eilandje ien t wotter perberen kiewieten heur te weren tegen iendringers en eier-rovers. Over n week stoan eerste eier al op uutkommen. t Is te hopen dat t weer wat bijtrekt, aans goan piekjes n zwoare tied tegemoet. 

 

woensdag 31 maart 2021

Over n boom die n haand geven wol

Lest was ik ien t park van t dörp. Doar kwam ik n boom tegen, die n haand geven wol.

Boom boog beheurlek diep. Mor uuteindelieks bleef er met de haand wat steken. 

Wonderliek is t wel: elke keer da'k ien t park kom, ken ik wat nijs ontdekken. Oftewel, hoe voak dat ik ok deur t parkje loop, kennelek zie k elke dag wel wat over t hoofd. t Is mor krekt van welke kaant je t bekieken.

donderdag 25 maart 2021

Kiewietseier bennen der weer

Verleden week t'eerste nust weer vonden vrijdag 19 meert. Leste joaren as k ien t laand struun, ben k de enige die doar lopt. Behalve as een van e femilie met nem. Vandoag de dag zien je eiglieks gien kiender meer ien t laand. Hoe de wereld is veraanderd. Vroeger warren der zo mor wat jonges ien t laand, eierzoeken, wat ouwehoeren, uutdoagen, slootje springen en nkander der ien kletsen.

t Eerste nust met eier is toch n bizunder moment. Mien dochter zag de eier eerst. Ik bleef even eerder stoan omdat op heur boan aander kaant van heur vedderop wat veul stro bij nkander zag. Ze deed n stap uutzied van mij òf en doar zag ze de eier ien t nust leggen.

Joaren terug von k op mien dattiende t eerste nust met twee eier op 17 meert. Dat was n bizundere vondst veur mij, zo vroeg. Dat joar was alles vroeg. En dan te bedenken dat ien e joaren zeuventeg kiewieten veul loater begonnen te leggen as tegenwoordeg. 

Ien mien olle schoelagenda van 1977 zag k de vondst vermeld: 17 meert - 2 kiewietseier. t Was op n dunnerdag - schoeldag nummer 132 van joargang 1976/77.  Wat was k bliede met mien vondst. Nou hoop k dat kiender de kaans kriegen zulf nust te vienden. Doar beleef k meer plezier an as dat k zulf doe. Noa òfloop zee de dochter, dat t slootje springen nog mooier was.

Dizze week bennen meer kiewieten met leggen begonnen. Volop mis en stro aanwezeg levert mooie nusten op.
 zaterdag 20 maart 2021

Prijs de Poëzie - gedicht bij de laatste 100

Vandaag was de bekendmaking van de top 3 van Prijs de Poëzie 2020. 

Mijn gedicht   Welkom in Nederlands  is in de serie van 100 beste gedichten van de nationale gedichtenwedstrijd terecht gekomen. . 

Hoor hier het gedicht: Welkom in Nederlands

Dit was het resultaat van een grote voorselectie. n Maand terug was mijn gedicht uit ruim 7.000 ingezonden gedichten geselecteerd voor de laatste 1.000 gedichten. 

   t Kon minder.

vrijdag 19 maart 2021

Column op Meandermagazine over streektoalen en datief

Op Meandermagazine he'k n column schreven over t gebruuk van de datief ien t Nederlaands en ien streektoalen. Datief wordt ien t duuts ok wel darde noamval noemd. Ien t Nederlaands het men t voak over t meewerkend veurwerp.

Hier ken je de column vienden - t is ien Nederlands met wat Grunneger veurbeelden: Column op Meandermagazine over datief-zinnen.

Ien t Nederlands worden zinnen met datief aal minder bruukt. Op zichzelf schanne, want de datief is n mooi middel om stemmeng, iendruk en mening weer te geven zunder dat de persoon zo ien t middelpunt stijt. 

Kort mor krachteg: Datief is mij dierboar ! t Gebruuk van meerwarkend veurwerp dut mij deugd.

 

 

donderdag 11 maart 2021

Aandacht van Provincioale Stoaten veur Zolt en Stof

Dizze moand is Meertmoand Streektoalmoand. Verscheidene organisoatsies besteden aandacht an de streektoal. Ok ien Provincioale Stoaten is der oog en oor veur de streektoalmoand. Guster was de Stoatenvergoadereng. 

Der was n kort optreden van CGTC met Henk Scholte en Harry Niehof.

En doarnoa moedegde kommisoaris van de keuneng Paas de leden van de Provincioale Stoaten aan om heur toesproaken ien t Grunnegs t holden. 

As bliek van waardereng veur dizze leden deelde er n aantal exemploaren van de dichtbundel Zolt en Stof uut. Zo was t even Sunterkloas ien meert.

Veur meer: Vergaodereng Provincioale Stoaten 10 meert rond minuut 28.