dinsdag 21 maart 2023

Vroag aan t Boerepad - wel t wiet, mag t zeggen

Wat is dit veur ding? Dit ding trof ik aan ien België. Op de foto kenst n riggel van links noar rechts zien. Der stijt n tweede riggel hoaks op de eerste. Onder t onderste stiekeldroad van d'eerste riggel is balkje aanbrocht dat op twee poaltjes rust, n 30-40 cm boven e grond.  

En zo begon n zoektocht noar de noam. Hoe hiet zuks n ding ien t Grunnegs? Vroeger har onze buurman zuks n stapke om drekst zunder omwegen van e tuun op zien kampke grond te kommen. Dit balkje, of dikke plank, op twee poaltjes was n uutkomst bij hoge riggels van stiekeldroad en veural veur niet al te grode minsen. 
Mor hoe hiet dat ien t Grunnegs? Vandoag de dag ken je ze ok vienden an e diek. As minsen over diek lopen en n riggel tegenkommen, ken je zunder aal te veul moeite even over de riggel stappen. 
Minsen, ik heur groag van joe of doar n Grunneger noam veur is.Is et iets met stap? Of iets met tree? Opstapke. Riggelstap. Riggeltree? Ik heur groag van joe. willem.tjebbe.oostenbrinkADDplanet.nl.
Alvast bedankt. 
Met dizze vroagen op pad, liep ik vedder over d'olle ree. Zun scheen leeg. De hoge populieren he'k allenneg ien e wal leggen zien. Krekt omzoagd. 
En toen kwam k weer ien e bebaauwde kom. Doar stond welk pad ik lopen har: Boerepad 49. 

Groag reaksies over t balkje om over de riggel te stappen noar: willem.tjebbe.oostenbrinkADDplanet.nl.  

 


vrijdag 17 maart 2023

Oost-vloams ien Woarschuut

Dit bred stijt ien België, gemeente Lievegem, woonkern Woarschuut op zien Oost-Vloams. 

Op zien Nederlaands/Belgisch: Waarschoot.

"Woarschuut, kere n keer were",  is n oproep om te denken om minsen met dementie en t gijt om  dementievriendeleke wandelengen. 

t Bred is van örganisoatsie Lievegem Dementievriendelijk. Wel bizunder.  


zondag 12 maart 2023

Weerspiegeleng met zun, snij en wotter

t Was n uutzunderleke dag guster. t Har snijd, en widde stroken bakten tegen boomstammen met snij aanbrocht deur wiend uut t noorden.  

Zun scheen aal warm halverwege de mörgen. Plassen stonden op e weg. t Wotter kon niet weg deur de snij aan e ziedkanten. Dat gaf n bizunder beeld. Weerspiegeleng van wit-zwadachtege bomen deur plassen die der zelden bennen. Zo veul lienen ien beeld.

Nog n plas die ons n ienkiek geft van n wereld op zien kop. 


 


donderdag 9 maart 2023

Beltex

Wat is Beltex? t Is gien wasmiddel uut België; et bennen schoapen, uut België.  

Zo leer je wat nijs as je noar de Zuderburen goan (ien Zuudhörn is der n streek die Zuderburen hiet). 
Bij Lievegem zag k dikke schoapen ien t laand. Zo gedrongen, zigstoe ze niet voak. t Schoap har wat weg van n Texeloar, mor dan aans. Beltex-schoapen bennen as ras fokt met Texeloars.   
Mij deden ze denken aan de Blaauwbonte rundern. Belgiese blaauwen, die om t vlees en de dikke spieren holden worden. Schoapen bennen geblokt en gedrongen. Ze lopen krekt zo stief as de Belgiese Blaauwen. 
En de snuut van dit schoap, liekt wat op die van n zwien. woensdag 8 maart 2023

Ei ien de snij

t Het snijt vannacht. Mor vogels hemmen ok n beperkt vermogen om veuruut te kieken.

Dizze meerkoet het al drie eier begun meert. Ze worden alsmor vroeger met de leg. 

Verleden week was t nog wat zunneger. Van zo dichtbij mos k vaststellen dat meerkoeten met heur widde bles niet allenneg mor dof-zwarte veren hemmen. Zun zette de verenpracht van t beestje ien gloed van gold-groen en bruun. dinsdag 7 maart 2023

Trekvogels en broedvogels

Ien België, ien de stad Gent stijt n mooi middeleeuws kasteel. Gent, de stad van Karel V. De heer der Nederlanden. En loater wer dizze man keizer. 

Sums het t kasteel wat weg van t Muiderslot, mor dan groder. En dat midden ien t centrum van Gent. 
En wel warren der ok? n Spantje futen aan t nust baauwen. Of ze eier harren was niet te zien.

Bij mij ien e buurt har k n poar doagen eerder twee futen zien. De vogels zwommen wat onwenneg ien t Hoendiep mor an nuzzeln warren ze nog lang niet toe. 
t Blift toch ientrigeren woarom d'ene vogel veul loater broeden gijt, as d'aander. 
De fuut is n gedeelteleke trekvogel, ken je lezen ien literatuur of op internet. Dat is aal wat cryptisch formuleerd. Broeden standvogels eerder as trekvogels? Wel zel t zeggen. 
 

dinsdag 28 februari 2023

Blaauw ei

"Ien mei leggen alle vogels n ei." En doar achteraan wer vroeger zeid: behalve de griet die legt ien de meimoand niet. Dizze vogel heur noam wer misbruukt, volgens mij, omdat et riemen mos. Mor doar bennen nog meer uutzunderengen op.  

N poar doagen leden trof ik dit ei aan ien t park onder de hoge naaldbomen. Wat kon dat wezen? 
Hoog ien e toppen zitten nusten van blaauwe reigers. Ast goed kikst, zigst der een zitten. 

Kennelek het de harde wiend verleden week teveul west veur de grode nusten van takken en takjes. 

Blaauwe reigers bennen niet de meest sekure baauwers. Nusten worden sums wat briek baauwd. Overal laggen takken en takjes die delkommen bennen met de harde wiend. 
Mor t is nog vroeg zol je denken, dus der is tied veur n nije leg.