dinsdag 16 september 2014

Grunneger gedichten ien rapport Voorkeurstrategie Deltaprogramma Waddengebied

Et Deltaprogramma Waddengebied het dizze week n nij rapport uutgeven met as titel "Voorkeurstrategie - Veilig leven en werken in een natuurlijk waddengebied". Op zichzulf best ienteressant. 
Bizunder is dat ien t rapport zes gedichten stoan van mien haand: twee ien t Grunnegs, twee ien t Nederlaands en twee ien t Frysk (met omzetteng van t Grunnegs noar t Vries deur Anja en Rintske de Vries, doarveur nogmoals hartelek dank). 
Elk joar wordt t Deltaprogramma op Prinsjesdag aan e Stoaten-Generoal aanboden. Dizze Prinsjesdag mos de keunenk tiedens de troonrede zoveul veurlezen, dat hij kwam tied tekört veur dit rapport met de gedichten. 

Via de link kennen je et der zulf op noasloagen. Rapport Voorkeurstrategie Waddengebied. Gedichten stoan deur t hule rapport hin. 

Et Deltaprogramma is n natsjonoal pregramma met as doel Nederland ok veur volgende generoatsies te bescharmen tegen hoogwotter en te zörgen veur genog zoetwater. Veur achtergrondienformoatsie Deelprogramma Waddengebied.


 
NEDERLANDS

Het Deltaprogramma Waddengebied heeft deze week een nieuw rapport uitgegeven met de titel "Voorkeurstrategie - Veilig leven en werken in een natuurlijk waddengebied". In het rapport staan zes gedichten van mijn hand: twee in het Gronings, twee in het Nederlands en twee in het Fries (met omzetting van t Grunnegs naar het Frysk door Anja en Rintske de Vries). 

Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden. Afgelopen dinsdag moest de koning tijdens de troonrede zoveel voorlezen, waardoor hij tijd tekort kwam voor dit rapport met de gedichten.

Via de link kun je het zelf nalezen. Rapport Voorkeurstrategie Waddengebied. Gedichten staan verspreid in het rapport. 

Het Deltaprogramma is een nationaal programma met als doel Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. Voor meer algemene info zie:

Deelprogramma Waddengebied.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten