zondag 19 april 2015

Veujoar

Veujoar komt, mor met noorderwiend en oostewiend gijt t almoal niet zo hard.

Vroeger veul eier zocht. Zo nou en dan goa k nou nog wel t laand ien veur de weidevogelzörg. 
t Blift mooi om n nust te vienden. 


 Schroale kleuren van meert bennen nou vot. t Laand wordt weer groen noa aal die natte.

Veul minsen oordelen over t weer noar wat t oog zigt, mor de huud voelt wat veur wiend der waait. Vandoag as de wiend heur even niet gelden liet, was et prachteg om ien t laand te lopen. 
Op t mestlaand hemmen de grutto's et noar de zin. En sums vienden je meer dan eier alleneg. Zo het t altied al west. As kiend struunde je deur t laand en zaggen zo veul aandre dingen.
Slootje springen wordt aalsmor meer n opgoave, vandoar dit gedicht. 
 
Gedicht Swetsloot uut de bundel Opdreugde troanen (Philip Elchers 2013 Grunnen)
 Tot slot, de tureluur. 


De tureluur met zien mooie bruunrood gevlekte eier is der ok weer.
Ien e leite van n kiewietsnust, gedijen eier goed.


Foto´s (c) Willem Tjebbe Oostenbrink. Zuudhörn, veujoar 2015.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten