zaterdag 30 september 2017

Swaalfkes

Lest was k op de Goarkeuken. t Was aal begun september. Der warren doar nog zoveul swaalfkes, mien kop duzelde der van. Ien n kleine schuur zatten overaal nusten, links, rechts, op elk plaankje, ien elk hörntje leek n nust te zitten. Op e trap noar boven was et aal niet aans. Tegen de balken van t dak zaten op e zolder ok aalndorie nusten.
Foto: Swaalfkejong begun september. Willem Tjebbe Oostenbrink

De leste jongen zatten nog ien t nust, tegen uutvliegen an. t Stittje was nog an e korde kaant.


Mor wat zweefde doar nou ien e lucht? n Klamp hooi?

Foto: Swaalfkenust. Willem Tjebbe Oostenbrink.
Nee, t zweefde niet, t hong an elektrisch snoer boven op n stekker.
Foto: Swaalfkenust op n stekker. Willem Tjebbe Oostenbrink

Goeie baauwers bennen t wel. t Nust was leeg, mor n swaalfkepoar har der dizze zummer twee keer ien brud. Vogels bennen nou aal vot, dunkt me. t Wachten is op nije grasmoand aander joar.