dinsdag 18 november 2014

Creativiteit
Wat is creativiteit?

Op internet zijn verschillende definities van creativiteit te vinden. Duidelijk is dat er niet één definitie van creativiteit is. Soms denk ik dat iedereen wel een definitie van creativiteit kan bedenken. 

Creativiteit is meer dan alleen een probleem oplossen. Anders is het alsof er geen creativiteit is, als er geen probleem is.

Creativiteit heeft te maken met het ontwikkelen en toepassen van verbeeldingskracht en scheppingskracht om te komen tot een nieuw object of concept. 

In welk rijtje horen de twee rechter figuurtje? Foto: eigen beheer.

Afgelopen woensdag heb ik de workshop "Creativiteit en conceptueel denken" gegeven. Het was een kleurrijke workshop. Creativiteit is gelukkig een vaardigheid die iedereen kan leren en praktiseren. Mensen ervoeren de workshop als verrijkend en vernieuwend. 
Een paar reacties:

  • Op een speelse methode je geest openstellen en je laten nadenken over dingen waar je normaal niet over nadenkt.
  • Laat je zien dat niet alles is, zoals je denkt dat het zou moeten zijn.
  • Er zijn veel meer kanten aan een zaak dan dat je op het eerste ogenblik denkt.
  • De workshop laat zien dat iedereen creatief kan zijn.
  • Verrassende manieren om opnieuw en anders naar objecten te kijken.