vrijdag 20 februari 2015

Plakette onthuld met gedicht ´Over laand en licht´ bij de ofsluteng van ruilverkoaveleng Lutjegast-Doezum

De plakette. - Foto: Ariën Baken


Woensdag 18 februoari is et laandienrichtengsprojekt Lutjegast-Doezum feestelek ofsloten. Gedipputeerde Staghouwer en veurzitter van de laandienrichtengskommissie Mark de Haan hemmen n plakette over de ruilverkoaveleng aan de Caspar de Roblesdiek ien e gemeente Grodegast onthuld. 
De onthulling door Mark de Haan (l) en Henk Staghouwer (r) - Foto: Teodozja Oostenbrink-Wieloch


Ter gelegenheid van de ofsluting het dichter Willem Tjebbe Oostenbrink et gedicht 'Over laand en licht' veur de plakette schreven en veurdroagen.

 
Plakette met gedicht en de dichter. - Foto: Teodozja Oostenbrink-Wieloch

Nederlandstalig. 18 februari 2015: onthulling van de plaquette ter gelegenheid van de afsluiteng van de ruilverkaveling Lutjegast-Doezum, met het gedicht 'Over laand en licht" van Willem Tjebbe Oostenbrink. Locatie: Caspar Roblesdijk te Grootegast, Westerkwartier.


Achtergrondienformoatsie
t Projekt is tussen 1990-2015 uutvoerd deur de laandienrichtengskommissie Lutjegast-Doezum ien opdracht van e pervincie Grunnengen. Ien n gebied van 2500 bunder bennen allerhaande warkzoamheden verricht veur de verbetereng van e laandbaauw, wotterhuusholdeng, noatuur en rekreoatsie.
Ien t gebied bennen gronden ruild, woardeur boeren t laand dichter bij huus kregen. n Grode verbetereng veur de boerenbedrieven en veur de dörpen die veul minder landbaauwverkeer hemmen.
Van e 500 eigenoaren hemmen 350 laand ruild. Ien e Grodegastmermeulenpolder is de wotterbeheerseng stark verbeterd. 140 bunder noatuurgebied is ienricht as onderdeel van et Natuurnetwerk Nederland (veurhin Ecologische Hoofdstructuur). Vedders bennen der wegen opknapt en nije wandel- en fietspoaden anleit.