donderdag 24 mei 2018

Soamenwaarken


Wat bennen de succesfactoren van soamenwaarkeng? Misschien is dat veur elk mins en veur elke organisoatsie weer aans, mor de praktiek is dat niet elke elke soamenwaarkeng leidt tot n groder risseltoat as de som van lösse delen. Ganzen zien je het soamenwaarken geregeld preberen en toch bliekt de uutkomst voak niet ien overeenstemmeng met de belofte.
 

Dit drietal bestijt uut twee wiefkes en n gent. Ze hemmen op twee dikke nusten vol eier broed, vlak noast nkander. n Gaans ken wel vieftien, twinteg eier leggen. Noa vierenhaalf week broeden bennen der mor twee eier uutkommen en doar zien we dan de twee gele ganzepielen.
 

De ervoareng zeit me dat ganzen-soamenwaarkeng altied wel gezelleg is, mor dat et de uutkomst niet ten goede komt. Reden ken ok wezen dat ganzen voak n groder nust aan eier hemmen as dat ze waarm holden kennen. Zo leggen der sums twee loagen an eier ien t nust. En zo as dat wel voaker gijt ien t leven, warmte en aandacht verdelen over teveul zoaken, doar komt weineg goeds van. Focussen noemt men dat vandoag de dag. Mor genog doarover. Wel wiet hemmen de twee ganzepielen met drie woakzoame olden meer kaans op groot worden.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten